فاز تو فاز

هر پست با فاز من مرتبطه

هوای دلم

نیستی 

و هوای دلم را این روز ها 

هیچ هواشناسی نمی فهمد 


#خودم

۸ ۷

وای دلمدریافت

یکم فاز غم بگیریم

وای دلم اسم آهنگ سامان جلیلی ه

۵ ۲
یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم
نویسندگان
پیوند ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : مجتبی قدرت گرفته از بلاگ بیان